Türkiye’de Yatırım Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

1- Türkiye’de yapacağınız sözleşme ve satın almalarda yanınızda mutlaka Türk kanunlarını bilen gayrimenkul danışmanınız veya avukatınız bulunmalıdır.

2- Türkiye’de gayrimenkul satış işlemleri devlete ait tapu dairelerinde yapılmaktadır. Tapu dairesi dışında yapılan işlemlere inanmayınız.

3- Eğer Türkiye’den alacağınız dairenin inşaatı devam ediyorsa ve noterden satış vaadi sözleşmesiyle almışsanız yetkili tapu dairesine gidip tapu kütüğüne sözleşmenizi şerh düşürünüz.

4- Kaparo miktarı satış değerinin % 10’unu geçmemelidir. Gayrimenkul kaparolarınız banka üzerinden ödenmelidir.

5- Gayrimenkul alım satım işlerinizde peşinat ve taksit ödemelerinin mutlaka banka üzerinden yapılması gerekmektedir.

6- Tapu işlemi sırasında paranızı tapu dairesinde ödeyiniz. Bir mülkü, aldığınız veya sattığınızda kişiyi iyi tanımıyorsanız, para alışverişinde sıkıntı doğacaksa, akitli işlem talebinde bulununuz. İşlem neticesi (bankada) imza atılırken para hesaba girer. Zira tapuda, işlemlerinizi yapan memur “paranızı aldınız mı” diye sormaktadır. İnsanlar almadığı halde “aldım” der. Der ama içi de gider: “Ya alamazsam?”

7- Gayrimenkulü maketten alıyorsanız yani temeli dahi atılmamışsa, ortada sadece maket varsa; sözleşme aşamasında teknik şartname dâhil, inşaatın tüm safhaları, teslim tarihi, teslimde gecikirse, gecikme tazminatı vs… tüm detaylar kayıt altına alınmalıdır.

8- İnşaattan daire alıyorsanız, daire değerinin en az %10’unu daire tesliminde ödeme koşulunu sözleşmenize ekletin.

9-  İşleme başlamadan önce tapuya gidilip tapu kütüğündeki şerhler hanesi incelenmelidir. İpotek, haciz, intifa, sükna hakkı gibi kayıt var mıdır yok mudur?

10- Tapu işleminden önce apartman yönetimi ile konuşulup geriye dönük borçlar olup olmadığının öğrenilmesi gerekir.

11-  Kat yönetim planı inceleyip aldığınız dairenin kapı numarasının tapu kütüğündeki kayıtla bire bir olmasına dikkat ediniz.

Türkiye’den nasıl ev alınır?

Yabancılar Türkiye’de gayrimenkul satın alma işlemini  yapabilirler. Tabii ki bazı sınırlamalara tabi olacaklarını da kabul etmeleri gerekir. Buna göre:

  • Farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.
  • Gayrimenkul satın alma işlemlerinde bölgedeki askeri makamlardan izin alınması gerekir.
  • Taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün değildir. Bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması büyük önem arz eder.

Kanuni Sınırlamalar

Türkiye’deki mevzuata göre taşınmazın mülkiyetinin kazanılması tapu müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün:

  • Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan resmi sözleşmelerin mutlaka taşınmazın bulunduğu tapu sicil müdürlüklerinde yapılması gerekiyor.
  • Resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür.

Türkiye’de Satın Alma İşlemi Yapılırken

Türkiye’de ev satın almak isteyen yabancıların tapu sicil müdürlüklerine yaptıkları başvurularda aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyuluyor:

  • Kimlik veya pasaportları
  • Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkereleri
  • Yurtdışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslı veya onaylanmış bir örneği gerekiyor.

Türkiye’de Ev Alan Yabancılar İçin Oturma İzni Almak Çok Kolaydır

Ülkemizde taşınmaz satın alan yabancıların oturma izni mütekabiliyet kapsamında uzatılmıştır.  Yeni düzenlemeyle Türkiye’de mülk satın alan yabancıların  oturma izinleri 1 yıla uzatılmış durumdadır. 5.yılın sonunda vatandaşlık hakkı kazanılmaktadır. Türkiye’den konut almış yabancılar belirli periyotlarla uzatılması şartıyla oturma izni alabilirler, aynı şekilde aileleri için de oturma izni alma hakları vardır. Bu oturma izni ile yabancıların çocukları Türkiye’de eğitim görebilirler. Oturma izni olan yabancıların iş bulmaları daha kolaydır, firmalar için de çalışma izni almak kolaydır.

250.000$’lık ev alınırsa 5 yıl beklenmeden hemen vatandaşlığa başvurulabiliyor.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?